07 مرداد 1394
نهج‌البلاغه موضوعی
مترجم جمال‌الدین دین‌پرور؛ تنظیم موضوعی پیام صدریه

تهران:‌ بنیاد نهج‌البلاغه، 1394. چاپ اول. 14 جلد. پالتویی.

هدف اصلی این مجموعه ارائه مفاهیم والای کتاب نهج‌البلاغه، افزون بر ترتیب خاصی که شریف رضی در تدوین کتاب شریف نهج‌البلاغه برگزیده است، در قالب یک نظام ارزشی و اعتقادی است. نظامی که مبنای آن اصول عقاید و مبنای اندیشگی آن تبیین‌گر نظام ارزشی خواهد بود.

این مجموعه امکان مطالعه کتاب شریف نهج‌البلاغه را هم از لحاظ کاربرد و هم از لحاظ محتوا سهولت بخشیده است و مخاطبانش می‌توانند با معارف والای علوی آشناتر شده، و سطح زندگی خود را ارتقا بخشند.

ویژگی برتر مجموعه حاضر تقسیم بندی موضوعی است که راه را برای دسته‌بندی و فهم طبقه‌بندی شده مطالب نهج‌البلاغه آسان می کند. هر موضوعی به یک یا چند جلد اختصاص یافته که در باب آن موضوع به معرفی خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها پرداخته است.

مندرجات مجلدات این مجموعه عبارت است از:
کتاب 1. خداشناسی. 96ص./ کتاب 2. راهنماشناسی (1). 72ص./ کتاب 3. راهنماشناسی (2). 76ص./ کتاب 4. فرجام‌شناسی. 76ص./ کتاب 5. علی‌شناسی (1). 83ص./ کتاب 6. علی‌شناسی (2). 104ص./ کتاب 7. علی‌شناسی (3). 79ص./ کتاب 8. دنیاشناسی. 88ص./ کتاب 9. جامعه و فرهنگ (1). 92ص./ کتاب 10. جامعه و فرهنگ (2). 91ص./ کتاب 11. آیین حکمروائی. 112ص./ کتاب 12. سبک زندگی (1). 91ص./ کتاب 13. سبک زندگی (2). 79ص./ کتاب 14. سبک زندگی (3). 96ص.  


  تعداد بازدیدها: 5477
نشانی مطلب:
http://nflib.ir/show.php?page=contents&id=1104

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه است
Copyright © 2019 NFLIB: Nahjolbalagheh Foundation Library