صفحه اصلی  |  نقشه سایت  |  عضویت و کاربری  |  تماس با ما
 

 
  معرفی منابع » نشریات ادواری  

نشریات ادواری از جمله منابع مطالعاتی و پژوهشی مهم هر موضوع به شمار می‌آیند. کتابخانه در تلاش است آخرین شماره نشریه مربوط به حوزه تخصصی مطالعات نهج‌البلاغه و موضوعات پیرامون زندگی و سیره امام علی (ع) و همچنین مباحث مختلف امامت‌پژوهشی و شیعه‌شناسی را در اینجا معرفی نماید.
همچنان که در صفحه «درآمد» ذکر شده است به سبب ایجاد ترتیب درستی از شناخت‌نامه آثار تازه و قدیمی، لازم می‌دانیم معرفی آثار منتشره در این وب‌سایت به تاریخ تهیه معرفی‌نامه‌ها و چکیده‌‌نویسی‌ها نباشد و به تاریخ اولین انتشار آنها، که مندرج در خود آثار است، به نمایش گذاشته شوند. این مسئله محسنات و معایبی دارد که ما ناچاریم به خاطر کارکرد اطلاع‌رسانی، از معایب آن بگذریم. یکی از این مشکلات، عدم تطابق تاریخ نشر مندرج در برخی مجلات با تاریخ واقعی نشر و توزیع آنهاست. شماره‌هایی از نشریات هستند که با فاصله حتی بیش از یک سال از تاریخ مندرج در شناسنامه‌شان منتشر می‌شوند که در اینجا ناچاریم از تاریخ نشر واقعی آنها، که در خود اثر مندرج است استفاده نماییم و معتقدیم در طول زمان، این آثار به تاریخ مندرج در مجله محاسبه خواهند شد.ارسال نظرات

تنظیم چینش:
 1  2  3  
تعداد مطالب: 33
 
28 بهمن 1394
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 46
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 14، شماره 46، پاییز 1394    
شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون مدیریت و حکومت علوی، سیمای انسان کامل در خطبه متقین و آثار عزیزالدین نسفی، جامعیت منشور اخلاقی، خط مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی، دستورالعمل‌ها و دست‌آوردهای دعا، نگرشی میان‌رشته‌ای به حکمرانی خوب و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت سالم.

 
26 بهمن 1394
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 11
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مسیب یارمحمدی واصل. سردبیر سیدمهدی مسبوق.
سال 3، شماره 11، پاییز 1394  
شامل هفت مقاله در آزادی در نظام حکومت اسلامی، تحلیل سبک‌شناختی نحوی - بلاغی در خطبه یکصد و یازدهم، روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با اشعار، شاخصه‌های مینی‌مالیسم در حکایتی از نهج‌البلاغه، طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران، نقد و بررسی شبهه دقت وصف و غرابت تصویر و نقش فضای صدور در فهم نهج‌البلاغه.

 
31 شهریور 1394
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 45
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 14، شماره 45، تابستان 1394  
شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون ویژگی‌های حکومت علوی، رسالت حکمرانی کارآفرین و آبادسازی جامعه، مفهوم و جایگاه مدارا در حکومت، واکاوی وظایف حکومت در قبال خانواده، بررسی مداخلات اقتصادی دولت، تحلیل گفتمان اخلاق نظری دین و فضای موسیقایی خطبه اشباح.

 
31 خرداد 1394
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 44
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 13، شماره 44، بهار 1394    
شامل هشت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون ممیزات خوارج و خارجیگری، الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی، منجی‌باوری و الزامات ملت‌سازی برای عصر آینده، تحلیل محتوای نهج‌البلاغه، کار و حرفه در سیره امام علی(ع)، برخورد با جرائم یقه سفیدان، سبک‌شناسی کارکرد عوامل آوایی در انسجام‌بخشی به خطبه‌ها و زیست مومنانه، در نظرگاه قرآن و نهج‌البلاغه.

 
31 خرداد 1394
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 9
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مصیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 3، شماره 9، بهار 1394  
شامل هفت مقاله در بررسی ساختارگذرایی در خطبه بیست و هفتم، اقناع مخاطب، بازخوانی نهج‌البلاغه از منظر مفهوم حق، شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان، تحلیل معنایی حدیث «امرنا صعب و مستصعب»، سیاست دوستی در گفتمان علوی و جلوه‌هایی از ایجاز حذف.

 
29 اسفند 1393
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 43
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 13، شماره 43، زمستان 1393     
شامل سرمقاله‌ای با موضوع نهج‌البلاغه، کتاب فرامرزی و فرازمانی و هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون ساختار توحید در خطبه فدکیه، الگوی رفتاری مدارا، رویکرد جامعه‌شناختی به گستره اخلاق اجتماعی، سبک‌شناسی استشهادهای نهج‌البلاغه، تحلیل استنادی مقالات بیست و دو شماره از فصلنامه نهج‌البلاغه، آسیب‌شناسی اخلاق سیاسی کارگزاران حکومت و من النقد الادبی عند ابن ابی‌الحدید.

 
30 آذر 1393
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 42
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 13، شماره 42، پاییز 1393
شامل هفت مقاله (به زبان انگلیسی) در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون خاستگاه حقوق بشر، سیمای امام علی(ع) در آثار اقبال لاهوری، مقام شهود، نقش دولت در اجرای عدالت، آزادی، سیرت اخلاق‌گرایانه و رحمت‌محورانه امام علی(ع) و نقش نظارت در فعالیتهای جمعی.

 
30 آذر 1393
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 7
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مصیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 2، شماره 7، پاییز 1393
شامل هفت مقاله در: راهنمایی و مشاوره در دیدگاه حضرت علی(ع)، بررسی تأثیر اخلاق در فلسفه نظری تاریخ، سبک‌شناسی لایه‌ای در خطبه 27، واکاوی مؤلفه‌های بلاغی، اصول اخلاق تجاری و کسب و کار، معرفت‌شناسی ایمان دینی و اخلاق جنسیتی در حکمت «خصال النساء».

 
31 شهریور 1393
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 41
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 14، شماره 41، تابستان 1393    
شامل سرمقاله‌ای در یادی از استاد دکتر ابوالقاسم گرجی و هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون اهمیت انسان، بازتاب احسان و نیکوکاری، امام‌شناسی و جایگاه اهل بیت(ع)، آسیب‌شناسی جامعه دینی، نشانه‌شناسی سبک زندگی، مؤلفه‌های شایسته سالاری و راهبردهای قرآنی و روایی مقابله با «احساس فقر».

 
31 خرداد 1393
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 40
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 13، شماره 40، بهار 1393  
شامل سرمقاله‌ای در موضوع آفتاب در حجاب، و هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون علامه طباطبایی در پاسخ به شبهات، مرجعیت علمی امام علی(ع)، تحلیل واقعه سقیفه بنی ساعده،‌ طراحی ساختار دائره المعارف امام علی(ع)، اسباب صدور خطبه‌های اعتقادی نهج‌البلاغه،‌ نظام تربیت اخلاقی و عقلانیت دینی و در آخر یادی از استاد شهید دکتر قاسم صادقی.

 
31 خرداد 1393
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 5
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مصیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 2، شماره 5، بهار 1393
شامل هفت مقاله در: تصحیف «استیثاقنا» به «استثناؤنا»، مقایسه سبک زبانی ترجمه‌های منظوم نهج‌البلاغه، تحلیل ظرفیت‌های داستانی و روایی علی‌نامه، بازتاب اندیشه‌های سیاسی نهج‌البلاغه، تاثیر خانواده، محیط و اراده در شکل‌گیری شخصیت انسان، بررسی و تبیین روش شناختی منهاج الولایه فی شرح نهج‌البلاغه و پیشگیری غیر کیفری از جرم.

 
29 اسفند 1392
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 4
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مصیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 1، شماره 4، زمستان 1392
شامل شش مقاله در بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه، عدالت کیفری، زیباشناسی اسلوب منادا، معناشناسی ایمان در احادیث «انََّ النساء نواقص الایمان»،‌ استعاره‌های جهتی نهج‌البلاغه و اندیشه‌های اقتصادی امام علی(ع) و یک مقاله در نقد ترجمه استاد دشتی(ره).

 
29 اسفند 1392
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 39
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 12، شماره 39، زمستان 1392  
شامل هشت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون تاثیر پیش‌فرض‌های کلامی در تفسیر معنای عدل، تحقیق در حکمت «اَلمَراةَ رَیحانَة و لَیسَت بقَهرَمانَة»، وجودشناسی، علم غیب و علم علی(ع)، ساختار نحوی و موسیقایی نامه 31، بازشناسی مفهوم خودانسانی، امامت خاصه و آموزش قرآن.

 
30 آذر 1392
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 3
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مسیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 1، شماره 3، پاییز 1392    
شامل هفت مقاله در آسیب‌های اخلاقی قدرت سیاسی، مراحل رشد تربیت اخلاقی، کارکرد ادات ربطی در انسجام‌بخشی به خطبه‌ها، مجرمین یقه سفید، تغییر نگرش ایرانیان در زمینه عدل ...

 
30 آذر 1392
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 38
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 10، شماره 38، پاییز 1392  
شامل سرمقاله‌ای در موضوع کمال توحید در نهج‌‌البلاغه، و چهار مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون معنای کنایی رکوب بر اعجاز ابل، رابطه نهج‌البلاغه با قرآن، مفهوم عام بداء و قرآن در سیره مدیریتی امام علی(ع) و دو مقاله در پژوهشی در کتاب ملحق نهج‌البلاغه و یادداشتی در مورد نهج‌البلاغه.

 
 1  2  3  
 
 
جست و جو در سايت 
 
ارتباط با کتابخانه 

نشانی: قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبروی مدرسه حجتیه.

تلفن: 37736440-025 ؛ دورنگار:  37742594-025


 
قابل توجه کاربران محترم 

بخش نرم‌افزاری این سامانه اطلاع‌رسانی، هنوز کامل نشده است ضمن پوزش از مراجعان، پیشنهاد می‌شود کاربران محترم، از مرورگر فایرفاکس استفاده کنند.

 
آمار بازدید 
تعداد بازدید امروز: 530 بازدید
تعداد بازدید دیروز: 898 بازدید
تعداد افراد آنلاین: 2 نفر
تعداد کل بازدید از سایت: 5140779 بازدید


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه است
Copyright © 2023 NFLIB: Nahjolbalagheh Foundation Library