صفحه اصلی  |  نقشه سایت  |  عضویت و کاربری  |  تماس با ما
 

 
  معرفی منابع » نشریات ادواری  

نشریات ادواری از جمله منابع مطالعاتی و پژوهشی مهم هر موضوع به شمار می‌آیند. کتابخانه در تلاش است آخرین شماره نشریه مربوط به حوزه تخصصی مطالعات نهج‌البلاغه و موضوعات پیرامون زندگی و سیره امام علی (ع) و همچنین مباحث مختلف امامت‌پژوهشی و شیعه‌شناسی را در اینجا معرفی نماید.
همچنان که در صفحه «درآمد» ذکر شده است به سبب ایجاد ترتیب درستی از شناخت‌نامه آثار تازه و قدیمی، لازم می‌دانیم معرفی آثار منتشره در این وب‌سایت به تاریخ تهیه معرفی‌نامه‌ها و چکیده‌‌نویسی‌ها نباشد و به تاریخ اولین انتشار آنها، که مندرج در خود آثار است، به نمایش گذاشته شوند. این مسئله محسنات و معایبی دارد که ما ناچاریم به خاطر کارکرد اطلاع‌رسانی، از معایب آن بگذریم. یکی از این مشکلات، عدم تطابق تاریخ نشر مندرج در برخی مجلات با تاریخ واقعی نشر و توزیع آنهاست. شماره‌هایی از نشریات هستند که با فاصله حتی بیش از یک سال از تاریخ مندرج در شناسنامه‌شان منتشر می‌شوند که در اینجا ناچاریم از تاریخ نشر واقعی آنها، که در خود اثر مندرج است استفاده نماییم و معتقدیم در طول زمان، این آثار به تاریخ مندرج در مجله محاسبه خواهند شد.ارسال نظرات

تنظیم چینش:
 1  2  3  
تعداد مطالب: 33
 
30 آذر 1392
اخبار شیعیان، شماره 96 و 97
ماهنامه خبری و تحلیلی شیعیان جهان.
صاحب امتیاز مؤسسه شیعه‌شناسی. مدیر مسئول محمود تقی‌زاده داوری.
سال 9، شماره 96 و 97، آبان و آذر 1392
 
31 شهریور 1392
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 2
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مسیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 1، شماره 2، تابستان 1392  
شامل هفت مقاله در نظریه حکمرانی خوب، اسناد حکمت‌های نهج‌البلاغه، برررسی موردی خطبه‌ها، تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری، درآمدی بر هرمنوتیک ...

 
31 شهریور 1392
پژوهش‌نامه علوی،‌ شماره 7
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مدیر مسئول حمیدرضا آیت‌اللهی. سردبیر علیرضا میرزامحمد.
سال 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392
شامل شش مقاله در امامت علی(ع)، ویژگی‌های حکومت توسعه‌یافته، بررسی و نقد مقاله امام علی بن ابی‌طالب(ع)، دانش اخلاق اسلامی از منظر روایات، عدالت مالیاتی و مفهوم‌شناسی توکل.

 
31 شهریور 1392
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 37
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 10، شماره 37، تابستان 1392
شامل سرمقاله‌ای در سوگ استاد عبدالمحمد آیتی، و چهار مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون طب و گیاهان دارویی، صفات الهی، معاد و توزیع فقر و عدالت، و دو مقاله در روش‌شناسی تفسیر نهج‌البلاغه علامه جعفری و اندیشه‌های استاد حکیمی.

 
31 خرداد 1392
پژوهشنامه نهج‌البلاغه، شماره 1
فصلنامه.
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا. مدیر مسئول مسیب یارمحمدی واصل. سردبیر علی‌باقر طاهری‌نیا.
سال 1، شماره 1، بهار 1392
شامل هشت مقاله در آسیب‌های سیاسی و اجتماعی...
 
31 خرداد 1392
شیعه‌شناسی، شماره 41
فصلنامه علمی ـ پژوهشی؛ در الاهیات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان.
صاحب امتیاز مؤسسه شیعه‌شناسی. مدیر مسئول محمود تقی‌زاده داوری. سردبیر سیدمحمدباقر حجتی.
سال 11، شماره 41، بهار 1392  
شامل هشت مقاله در مباحث دیدگاه امنیتی شیعه، شیعیان اسماعیلی، حدیث غدیر، عاشورا، طریقت صفوی، زیارت قبور، بزرگان شیعه و تبلیغات امویان علیه شیعیان.

 
31 خرداد 1392
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 36
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیر مسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 10، شماره 36، بهار 1392
شامل سرمقاله‌ای در گرامیداشت مرحوم استاد دکتر سیدجعفر شهیدی و شش مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه و شرح خطبه‌ای از نهج‌البلاغه به عربی از تقریرات آخوند ملامحمدکاظم خراسانی.

 
30 اسفند 1391
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 35
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 10، شماره 35، زمستان 1391   
شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون عدل الهی، سیری در فصاحت و بلاغت نهج‌البلاغه، تحقیق در ضبط و معنای حکمت 320، برهان فسخ عزائم، شناخت انسان، ضرورت هستی‌شناسی امام و انواع تعابیر روایی در تنزیه خداوند متعال از شباهت با مخلوق.

 
30 اسفند 1391
پژوهش‌نامه علوی،‌ شماره 6
دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی. صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مدیر مسئول حمیدرضا آیت‌اللهی. سردبیر علیرضا میرزامحمد. سال 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391
شامل شش مقاله در موضوعات گوناگون، همچون شاخصه‌های حکومت علوی، مدیریت بحران‌ها، قبیله قریش، اخلاق کار، بررسی تطبیقی دو متن غدیریه و دنیا در مکتب امام علی(ع).
 
30 آذر 1391
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 34
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 10، شماره 34، پاییز 1391    
شامل مقالاتی در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون شروط خواندن فلسفه، یک مقاله به مناسبت درگذشت عالم ربانی، استاد عبدالله نورانی، مختصات سازمان توحیدی، تحلیل مفهوم خدا، مراد از کلام باری تعالی در خطبه 186، دقائق توحید در نهج‌البلاغه و یک مقاله در معرفی و نقد حدائق الحقائق فی شرح نهج‌البلاغه.

 
31 خرداد 1391
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 33
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 10، شماره 33، بهار 1391    
شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون مفهوم‌شناسی تجلی الهی، پژوهشی در کتاب الهیات در نهج‌البلاغه، معناشناسی توحید، فرابشری بودن ادراک خداوند، برررسی وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم با تاکید بر خطبه 186، پیوند توحید با زندگی سالم در نهج‌البلاغه و نبوت و اوصاف پیامبر(ص) در شرح ابن میثم بحرانی.

 
29 اسفند 1390
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 32
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 9، شماره 32، زمستان 1390   
شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون نگاهی به مدیریت در فرهنگ علوی(ع)، مدیریت در اندیشه حضرت علی(ع)، عدالت امام علی(ع)، مدیریت در مناسبات اجتماعی، تدوین استراتژی در اسلام، مدیریت خانواده در قرآن و بررسی ادله اعجاز قرآن کریم در نهج‌البلاغه.

 
29 اسفند 1390
بانوان شیعه، شماره 27
دو فصلنامه علمی‌ ـ ترویجی؛ در جنسیت، فرهنگ و دین.
صاحب امتیاز مؤسسه شیعه‌شناسی. مدیر مسئول محمود تقی‌زاده داوری. سردبیر نهله غروی نائینی.
سال 8، شماره 27، پاییز و زمستان 1390
شامل هفت مقاله در مشارکت سیاسی زنان، آسیب‌های عاطفی در خانواده، هویت فرهنگی، تفاوت‌های تشریعی زن و مرد، بی‌حجابی، اطاعت زوجه از زوج و انحرافات جنسی.

 
31 شهریور 1390
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 31
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 9، شماره 31، تابستان 1390   
شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون تبارشناسی علم مدیریت، مدیریت زمان، اداره سالم،‌ نقش مدیریت در تحقق اهداف نبوت، انسان‌گرایی حضرت علی(ع)، نگرشی بر اندیشه‌های فرماندهی حضرت علی(ع) و جایگاه تشویق و تنبیه در مدیریت علوی(ع).

 
30 آذر 1389
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 30
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 8، شماره 30، پاییز 1389   
شامل سرمقاله‌ای در موضوع اخلاق، ضرورت زندگی، دیروز،‌ امروز و فردا و ده مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون اخلاق سیاسی در نامه‌ها، بنیان اخلاقی اصل تقدم تعلیم و تربیت خویش بر تعلیم و تربیت دیگران در حکمت 73، فلسفه نظام‌های اجتماعی و رفتارهای اخلاقی،‌ مبانی مکتب تربیتی و اخلاقی اسلام، اخلاق در نهج‌البلاغه، ابعاد حکمرانی اخلاقی در فحوای عهدنامه، اخلاق پزشکی در اسلام، لغزشگاه‌های اخلاقی از منظر امام علی(ع)، آسیب‌شناسی اخلاقی و اخلاق علوی با تاکید بر نهج‌البلاغه.

 
 1  2  3  
 
 
جست و جو در سايت 
 
ارتباط با کتابخانه 

نشانی: قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبروی مدرسه حجتیه.

تلفن: 37736440-025 ؛ دورنگار:  37742594-025


 
قابل توجه کاربران محترم 

بخش نرم‌افزاری این سامانه اطلاع‌رسانی، هنوز کامل نشده است ضمن پوزش از مراجعان، پیشنهاد می‌شود کاربران محترم، از مرورگر فایرفاکس استفاده کنند.

 
آمار بازدید 
تعداد بازدید امروز: 136 بازدید
تعداد بازدید دیروز: 788 بازدید
تعداد افراد آنلاین: 4 نفر
تعداد کل بازدید از سایت: 5184883 بازدید


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه است
Copyright © 2023 NFLIB: Nahjolbalagheh Foundation Library